Tự công bố sản phẩm là gì? Những điều cần biết về tự công bố sản phẩm

1. Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm là quá trình mà một tổ chức hoặc cá nhân quyết định chịu trách nhiệm công khai thông tin về sản phẩm của mình đến người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình này thường được áp dụng trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm.

Tự công bố sản phẩm đòi hỏi tổ chức hoặc cá nhân phải tự thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá và đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ các quy định về an toàn, chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Đồng thời, họ cần chuẩn bị các tài liệu và thông tin liên quan, bao gồm bản tự công bố sản phẩm và các tài liệu liên quan khác.

2. Các loại sản phẩm tự công bố

Các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tự công bố các loại sản phẩm sau đây: thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, và vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trừ các sản phẩm quy định đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất/nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức hoặc cá nhân mà không tiêu thụ tại thị trường trong nước, thì không cần thực hiện các thủ tục tự công bố sản phẩm.

Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên chung sản xuất cùng một sản phẩm, tổ chức hoặc cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mà tổ chức hoặc cá nhân đã lựa chọn. Khi đã chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ, các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nó cần được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải vẫn còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, hoặc thành phần cấu tạo, tổ chức hoặc cá nhân phải tiến hành tự công bố lại sản phẩm đó. Đối với các thay đổi khác, tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được phép sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngay sau khi thông báo được gửi đi.

5. Lựa chọn đơn vị hỗ trợ thực hiện tự công bố sản phẩm

Stywinbranding hiểu rằng quá trình đăng ký công bố và tự công bố có thể phức tạp và đòi hỏi sự chú trọng đến các chi tiết quan trọng. Vì vậy, Stywinbranding sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc xác định các chỉ tiêu phân tích thích hợp cho sản phẩm của bạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ của bạn được chuẩn bị đầy đủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định.

Với Stywinbranding, bạn có thể yên tâm rằng quy trình đăng ký công bố và tự công bố sản phẩm của bạn sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và tối ưu nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Đội ngũ nhân viên của Stywinbranding có kinh nghiệm và sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước đăng ký công bố và tự công bố sản phẩm.

Liên hệ với Stywinbranding để được tư vấn: 0911339456