THIẾT KẾ LOGO, BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU HUYỆN CHI LĂNG TỈNH LẠNG SƠN

Trong dự án này Stywin branding thực hiện triển khai thiết kế logo và bộ nhận diện ứng dụng của Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Về Khách hàng: 

Huyện Chi Lăng – Tỉnh Lạng Sơn là đơn vị hành chính sự nghiệp

Ý tưởng thiết kế:

Thiết kế mới logo thương hiệu theo hướng hiện đại, sáng tạo trên cơ sở kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của địa phương .

KHÁCH HÀNG:

HUYỆN CHI LĂNG TỈNH LẠNG SƠN

KHU VỰC:

LẠNG SƠN

LĨNH VỰC: 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC – CHÍNH PHỦ

DỊCH VỤ CUNG CẤP:

Thiết kế logo, Nhận diện ứng dụng, hệ thống đồng phục, Ứng dụng quà tặng, Ấn phẩm Marketing

Tong hop HCL 1
Tong hop HCL 1
Tong hop HCL2 1
Tong hop HCL2 1
Tong hop HCL9
Tong hop HCL9
Tong hop HCL12 1
Tong hop HCL12 1
Tong hop HCL10
Tong hop HCL10
Tong hop HCL14 1
Tong hop HCL14 1

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile