THIẾT KẾ BAO BÌ SƠN INFOR

Trong dự án này Stywin branding thực hiện triển khai thiết kế bao bì sơn Infor

 

 

KHÁCH HÀNG:

CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM

KHU VỰC:

HÀ NỘI

LĨNH VỰC: 

Kinh doanh và sản xuất sơn

DỊCH VỤ CUNG CẤP:

Thiết kế bao bì sơn

showcase bao bi son infor
 
showcase bao bi son infor2
 
showcase bao bi son infor3
 
showcase bao bi son infor4
 
showcase bao bi son infor5
 
showcase bao bi son infor7
 

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile