THIẾT KẾ BAO BÌ SƠN INFOR

Trong dự án này Stywin branding thực hiện triển khai thiết kế bao bì sơn Visenlex

 

 

KHÁCH HÀNG:

CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM

KHU VỰC:

HÀ NỘI

LĨNH VỰC: 

Kinh doanh và sản xuất sơn

DỊCH VỤ CUNG CẤP:

Thiết kế bao bì sơn

showcase visenlex
 
showcase visenlex2
 
showcase visenlex7
 
showcase visenlex3
 
showcase visenlex4
 

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile