LAPTOP 4P

Khách hàng: Cửa hàng Laptop 4P

Lĩnh vực: Điện tử

Phạm vi công việc: Thiết kế logo sản phẩm, bộ nhận diện văn phòng

showcaselaptop 01 scaled

showcaselaptop 06 scaled

showcaselaptop 04 scaled

showcaselaptop 07 scaled

showcaselaptop 12 scaled showcaselaptop 11 scaled showcaselaptop 10 scaled showcaselaptop 09 scaled showcaselaptop 08 scaled

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile