THỜI TRANG VY HOÀNG NGUYỄN

Khách hàng: CÔNG TY TNHH VSK

Lĩnh vực: Thời trang

Phạm vi công việc: Thiết kế logo, thiết kế bao bì sản phẩm

Showcase 01 2
Showcase 03 2
Showcase 03 2
Showcase 04
Showcase 04
Showcase 02 2
Showcase 02 2
Showcase 05 1
Showcase 05 1
Showcase 07 1
Showcase 07 1
Showcase 06 1
Showcase 06 1
Showcase 08
Showcase 08
Showcase 10
Showcase 10
Showcase 09
Showcase 09

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile