BAMITÔ

Khách hàng: Cửa hàng Bamitô

Lĩnh vực: Thực phẩm

Phạm vi công việc: Thiết kế logo sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm

showcasebanhmito 01

showcasebanhmito 02 showcasebanhmito 03 showcasebanhmito 05 showcasebanhmito 07 showcasebanhmito 08 showcasebanhmito 09 showcasebanhmito 10

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile