CARDY by TPBank

Khách hàng: Cardy by TPbank

Lĩnh vực: Tài chính

Phạm vi công việc: Thiết kế logo sản phẩm, thiết kế mobile APP

Artboard 2 copy@300x 100 1

Artboard 2@300x 100 1

Artboard 3@300x 100 1

 

 

Artboard 6@300x 100 1 Artboard 5@300x 100 1 Artboard 4@300x 100 1 Artboard 3 copy@300x 100 1 Artboard 1 copy 2@300x 100 1

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile