THƯƠNG HIỆU KOCHIGOLD

Khách hàng:  Anh Đôn

Lĩnh vực: Kinh doanh sản phẩm đông trùng hạ thảo, tỏi đen

Phạm vi công việc: Thiết kế logo

Tong hop KOCHIGOLD2 Tong hop KOCHIGOLD3 Tong hop KOCHIGOLD4 Tong hop KOCHIGOLD9 Tong hop KOCHIGOLD10

Tong hop KOCHIGOLD11
Tong hop KOCHIGOLD12

Tong hop KOCHIGOLD13

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile