CỬA HÀNG POPOPHONE
Khách hàng:  POPOPHONELĩnh vực: Bán và sửa chữa điện thoại thương hiệu Apple

Phạm vi công việc: Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu

Artboard 4@4x 1
Artboard 3@4x 2
Artboard 3@4x 2

Artboard 8@4x 1

Artboard 5@4x 1
Artboard 5@4x 1
Artboard 6@4x 1
Artboard 6@4x 1
Artboard 11@4x 1
Artboard 11@4x 1
Artboard 10@4x 1
Artboard 10@4x 1
Artboard 12@4x 1
Artboard 12@4x 1
Artboard 13@4x 1 1
Artboard 13@4x 1 1
Artboard 14@4x 1 1
Artboard 14@4x 1 1

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile