THƯƠNG HIỆU VUA GÀ ĐẤT BẮC

Khách hàng: ĐỖ DANH QUÂN

Lĩnh vực: kinh doanh nhà hàng

Phạm vi công việc:  thiết kế logo, bộ nhận diện VP cơ bản

1
2
2
Artboard 5@4x
Artboard 5@4x
Artboard 7@4x
Artboard 7@4x
Artboard 6@4x
Artboard 6@4x
Artboard 8@4x
Artboard 8@4x
Artboard 9@4x
Artboard 9@4x
Artboard 56@4x
Artboard 56@4x
Artboard 66@4x
Artboard 66@4x

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile