THƯƠNG HIỆU VIGOFIT

Khách hàng: Trung tâm thể thao Vigofit

Lĩnh vực: Sức khỏe-làm đẹp

Phạm vi công việc: Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu

vigofit showcase 03 copy 01
vigofit showcase 03 copy 04
vigofit showcase 03 copy 04
vigofit showcase 03 copy 02
vigofit showcase 03 copy 02
vigofit showcase 03 copy 06
vigofit showcase 03 copy 06
vigofit showcase 03 copy 09
vigofit showcase 03 copy 09
vigofit showcase 03 copy 12
vigofit showcase 03 copy 12
vigofit showcase 03 copy 11
vigofit showcase 03 copy 11

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile