CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI NAM
Khách hàng:  HẢI NAMLĩnh vực: Vận tải và sắt thépPhạm vi công việc: Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu
 

TRANG 1 1

Y TUONG 1
Y TUONG 1
MAU SAC 1
MAU SAC 1
CARD @4x
CARD @4x
LETTER HEAD
LETTER HEAD
KEP FILE
KEP FILE
THIEP CAM ON
THIEP CAM ON
TONG HOP 1 1
TONG HOP 1 1
BIEN BANG
BIEN BANG

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile