• Trang chủ /
 • Blog /
 • Báo cáo thường niên: Tổng hợp kinh nghiệm thiết kế cần biết
 • Blog

Báo cáo thường niên: Tổng hợp kinh nghiệm thiết kế cần biết

reading reports

Bạn muốn gây ấn tượng với cổ đông, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, làm nổi bật thương hiệu của mình và thu hút nhân viên thì bạn sẽ cần một báo cáo thường niên. Nhưng chính xác thì báo cáo thường niên là gì?

Để giúp bạn hiểu về báo cáo thường niên, bài viết này tổng hợp mọi thông tin bạn cần biết về nó – định nghĩa, nội dung, ai sử dụng và cách tạo báo cáo thường niên hấp dẫn. 

1. Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên là một bản tổng quan toàn diện về những thành tựu và báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm qua. Nó được sản xuất hàng năm và được cung cấp cho các cổ đông, nhà đầu tư, các bên liên quan – những người sử dụng nó để đánh giá hoạt động tài chính của công ty và để đưa ra quyết định đầu tư. Báo cáo thường niên sẽ thông báo cho họ về hiệu suất tổng thể, tình trạng tài chính và tầm nhìn của công ty trong tương lai.

Ngày nay, báo cáo thường niên thường được sử dụng như một công cụ tiếp thị cho các doanh nghiệp để gây ấn tượng với cổ đông, nhà đầu tư hoặc các nhà tài trợ và để giới thiệu thương hiệu của họ với nhân viên, khách hàng và những người khác.

Báo cáo thường niên: Tổng hợp kinh nghiệm thiết kế cần biết

Báo cáo thường niên được sử dụng để đo lường:

 • Khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn
 • Liệu công ty có lãi hay lỗ trong năm tài chính vừa qua
 • Sự phát triển của một công ty trong một năm
 • Nguồn vốn còn lại của công ty để phát triển hoạt động
 • Tỷ lệ chi phí trên doanh thu được tạo ra

2. Báo cáo thường niên gồm những gì?

Báo cáo thường niên là một phần không thể thiếu trong báo cáo của công ty. Vì các báo cáo thường niên dựa trên các yêu cầu pháp lý cụ thể, các mục được đưa vào báo cáo sẽ khác nhau. Cấu trúc của báo cáo thường niên chắc chắn sẽ khác nhau tùy theo từng công ty, nhưng hầu hết các báo cáo thường niên nói chung sẽ bao gồm những nội dung sau:

 • Thư từ chủ tịch hoặc giám đốc điều hành
 • Điểm nổi bật về hiệu suất kinh doanh so với năm trước
 • Báo cáo tài chính
 • Triển vọng trong những năm tới

Đây là những kỳ vọng rõ ràng cho một báo cáo thường niên. Tất nhiên, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức hoặc loại hình tổ chức của bạn, báo cáo thường niên của bạn có thể nằm trong khoảng từ 20 trang đến 200 trang. Chúng ta sẽ đi qua từng mục một cách chi tiết dưới đây:

Thư của Giám đốc điều hành

Bức thư từ Giám đốc điều hành được gửi tới các cổ đông và cung cấp một bản tóm tắt về kết quả hoạt động của công ty trong năm qua. Các giám đốc điều hành thường dành nhiều thời gian cho các bức thư của họ để nêu bật những thành tựu của công ty. 

Có thể bạn thích:  Đăng ký thương hiệu: Khái niệm, ưu điểm và quy trình

Một số thành tựu nổi bật

Báo cáo thường niên thường dành một phần để nêu bật một số thành tựu chính của công ty, chẳng hạn như các sáng kiến ​​đặc biệt, các mục tiêu đã đạt được hoặc các giải thưởng mà công ty hoặc nhân viên của công ty nhận được. Mục đích của mục này đảm bảo các cổ đông hài lòng với khoản đầu tư của họ vào công ty, đồng thời thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng cũng làm như vậy.

Nếu doanh nghiệp đã tung ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc có những thay đổi mạnh mẽ trong các nỗ lực tiếp thị và bán hàng, thì nên được đưa chúng vào phần này. Các chủ đề thảo luận khác bao gồm thuê mới, mua lại doanh nghiệp và các thông tin khác mà ban giám đốc cho rằng sẽ có lợi cho các bên liên quan.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là mục quan trọng của báo cáo thường niên, cung cấp cho người đọc dữ liệu định lượng về các khía cạnh cụ thể của kết quả hoạt động tài chính trong năm tài chính trước đó.

Báo cáo sẽ thường bao gồm báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, thường sẽ có đồ thị hoặc biểu đồ đi kèm, giúp chia nhỏ thông tin để dễ đọc.

Các báo cáo này cho biết liệu công ty đó đã lãi hay lỗ trong năm qua, thu nhập giữ lại là bao nhiêu và tỷ trọng doanh thu trên chi phí hoạt động. Ngoài báo cáo tài chính, thông tin về thị giá cổ phiếu của công ty và cổ tức được trả phải được cung cấp.

Triển vọng cho những năm tương lai

Báo cáo thường niên cung cấp cho cổ đông thông tin về các mục tiêu trong tương lai của công ty. Các nhà đầu tư có thể hiểu rõ về vị trí hiện tại của công ty trong ngành và kế hoạch phát triển trong tương lai. Trong báo cáo cũng bao gồm thông tin liên quan đến chiến lược của công ty và kế hoạch thực hiện chiến lược đó trong những năm tới.

Định dạng

Trong khi các báo cáo thường niên bản cứng vẫn còn phổ biến, các phiên bản điện tử ngày càng phổ biến và có thể được tìm thấy trên các trang web của nhiều công ty. Các phiên bản điện tử này cho phép báo cáo thường niên cung cấp cho nhiều đối tượng độc giả hơn ở định dạng PDF hoặc các định dạng khác.

Cuối cùng, bên cạnh những thông tin bắt buộc, doanh nghiệp quyết định lượng thông tin cần đưa vào báo cáo thường niên của mình. Cách tốt nhất để quyết định những gì cần bao gồm và cách bạn trình bày báo cáo hàng năm của mình là xem xét đối tượng mà bạn đang tạo báo cáo thường niên.

3. Ai sử dụng báo cáo thường niên?

Đối tượng chính của báo cáo thường niên là các cổ đông của công ty. Những người này có quyền hợp pháp để biết công ty của bạn đang hoạt động như thế nào, đang thay đổi ra sao, có kế hoạch gì cho tương lai và các khía cạnh khác.

Tuy nhiên, cổ đông không phải là những người duy nhất quan tâm đến hiệu quả hoạt động, sản phẩm, dự án và kế hoạch của công ty bạn trong tương lai. Các báo cáo thường niên cũng được công bố rộng rãi và phục vụ cho một lượng lớn đối tượng bên ngoài, bao gồm các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, nhân viên và khách hàng. Cộng đồng nói chung cũng có thể là khán giả, vì một số công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận có thể sẽ xem xét báo cáo thường niên của công ty khác để hiểu rõ hơn về giá trị của công ty đó, để xem liệu mối quan hệ đối tác hoặc các nỗ lực hợp tác khác có khả thi hay không.

Có thể bạn thích:  Những tính năng cần có khi thiết kế website xây dựng

3.1. Cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng

Các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng sử dụng báo cáo thường niên để hiểu rõ hơn về vị trí hiện tại của công ty nhằm đưa ra quyết định đầu tư. Báo cáo thường niên giúp các nhà đầu tư tiềm năng quyết định có mua cổ phiếu hay không. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các kế hoạch tương lai của công ty, cùng với các mục tiêu của nó.

3.2. Nhân viên

Nhân viên thường sử dụng báo cáo thường niên để hiểu một số lĩnh vực trọng tâm khác nhau của công ty. Nhiều nhân viên cũng là cổ đông của một công ty. Nó cho các nhân viên quyền chọn cổ phiếu và nắm bắt các chương trình khác nhau, cung cấp cho nhân viên các ưu đãi khi trở thành cổ đông.

3.3. Khách hàng

Khách hàng của một công ty sử dụng báo cáo thường niên để có cái nhìn tổng quan về các công ty khác nhau và giúp họ quyết định xem nên xây dựng mối quan hệ với công ty nào. Khách hàng quan tâm đến việc làm việc với các đơn vị cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao. Báo cáo thường niên cho phép các công ty nhấn mạnh các giá trị và mục tiêu cốt lõi của mình.

4. Làm thế nào để bạn viết một báo cáo thường niên?

Báo cáo thường niên có một số phần và các bước phải truyền tải một lượng thông tin nhất định, phần lớn trong số đó là bắt buộc về mặt pháp lý đối với các công ty. Hầu hết các công ty thuê công ty kiểm toán để viết báo cáo thường niên của họ. 

Một báo cáo thường niên bắt đầu bằng một lá thư gửi cho các cổ đông, sau đó là một bản mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp và ngành. Sau đó, báo cáo phải bao gồm các báo cáo tài chính đã được kiểm toán: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phần cuối cùng thường là thuyết minh báo cáo tài chính, giải thích một số sự kiện và số liệu nhất định.

5. Cách tạo ra một báo cáo thường niên hấp dẫn

Những người quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ dành thời gian để đọc báo cáo thường niên của bạn. Nhưng họ có thể không hiểu tất cả những gì bạn đang cố gắng truyền đạt. 

Do đó, cách bạn trình bày báo cáo thường niên sẽ ảnh hưởng tới giá trị của bạn. Báo cáo thường niên được thiết kế hấp dẫn, lôi cuốn sẽ mang đến cho nhiều độc giả khác nhau các trải nghiệm thú vị và giúp họ nắm bắt được những điểm chính trong báo cáo thường niên của bạn. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất về thiết kế báo cáo thường niên cần lưu ý.

Tạo trang bìa có tác động cao với hình ảnh lớn

Trang bìa của báo cáo thường niên nên thu hút và giữ được sự chú ý của độc giả. Điều này có thể khó đạt được nếu không có sự trợ giúp của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Sử dụng hình ảnh lớn, chất lượng cao làm tâm điểm cho trang bìa của bạn để có hiệu ứng bắt mắt, đậm nét.

Có thể bạn thích:  Thiết kế website bán hàng cần lưu ý gì để thúc đẩy doanh số?

Sử dụng ảnh bìa để tạo điểm nhấn 

Sử dụng hình ảnh bìa để thể hiện trọng tâm câu chuyện độc đáo của riêng doanh nghiệp. Đây là cách để công ty của bạn có tập trung vào những trải nghiệm tích cực của khách hàng, thể hiện văn hóa công ty và cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chuyên nghiệp.

Dùng hình ảnh chất lượng cao để mang lại cảm giác chuyên nghiệp

Việc sử dụng hình ảnh có chất lượng thấp hoặc nhiều pixel có thể làm cho báo cáo trông nghiệp dư và phản ánh kém về công ty của bạn.

Nếu bạn định chụp ảnh bìa toàn trang, bạn nên thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ảnh nhân viên hoặc khách hàng thực sự, Nếu không, hãy cố gắng tìm nguồn hình ảnh có độ phân giải cao từ các trang web uy tín như Unsplash hoặc Pixabay. 

Chọn các biểu đồ phù hợp cho các chỉ số báo cáo

Báo cáo thường niên thể hiện rất nhiều nội dung qua các con số, có nghĩa là bạn nên chọn biểu đồ phù hợp cho từng số liệu.

Một số loại chỉ số được tìm thấy trong hầu hết các báo cáo thường niên bao gồm:

 • Điểm nổi bật về tài chính (doanh thu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận)
 • Xu hướng tài chính từng tháng
 • Phân tích doanh số theo thị trường và theo sản phẩm
 • Tình hình tài chính hàng năm

Dùng màu đậm để làm nổi bật các sự kiện, trích dẫn và số liệu chính

Màu sắc là một trong những thành phần quan trọng trong báo cáo thường niên. Màu sắc giúp làm nổi bật thông tin chính trên trang báo cáo, đồng thời thu hút sự chú ý của người đọc đến các sự kiện, số liệu hoặc dữ liệu đặc biệt quan trọng.

Tạo hệ thống phân cấp rõ ràng 

Các báo cáo thường niên thường khá nặng về thông tin. Để người đọc không bị lạc hoặc tệ hơn là cảm thấy nhàm chán, bạn nên tạo một hệ thống phân cấp thông tin rõ ràng trên mỗi trang. Hệ thống phân cấp này cho phép người đọc dễ dàng đọc lướt để nắm bắt được những thông tin quan trọng.

Bạn có thể tạo hệ thống phân cấp bằng cách thay đổi kích thước, vị trí của các phần của báo cáo. Tiêu đề phải lớn hơn tiêu đề phụ, số liệu chính phải in đậm hơn nội dung, chú thích biểu đồ phải nhỏ và in nghiêng.

Khi tạo hệ thống phân cấp trực quan này, điều quan trọng là phải lưu ý đến các nguyên tắc của kiểu chữ. Vì bạn sẽ không muốn kiểu chữ làm phân tán nội dung của báo cáo thường niên.

6. Cách dễ nhất để tạo báo cáo thường niên

Như bạn đã biết, báo cáo thường niên chứa rất nhiều nội dung, từ văn bản, hình ảnh, biểu đồ, số liệu tài chính,…. Do đó, việc thuê một agency thiết kế để thiết kế báo cáo thường niên của bạn là một trong những lựa chọn dễ nhất. Bạn có thể liên hệ với Stywin Branding ngay hôm nay để duyệt qua một số thiết kế độc đáo của một số ngành.

Một lưu ý là, bạn vẫn cần phải tự mình tổng hợp tất cả nội dung và dữ liệu. Và chi phí cho một báo cáo thường niên được thiết kế chuyên nghiệp tùy thuộc vào loại hình ảnh bạn cần. 

Kết luận

Các công ty đều phải lập báo cáo thường niên để thể hiện tình hình tài chính và hoạt động hiện tại của mình. Ngoài ra, báo cáo thường niên cũng cho thấy hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai. 

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi

Bạn đã sẵn sàng

bứt phá?
đột phá?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất để thực hiện ý tưởng của bạn.

background contact 1
Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile