TÂY BẮC

Khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Diệp

Lĩnh vực: Thực phẩm

Phạm vi công việc: Thiết kế bao bì sản phẩm

Untitled 3 04
Untitled 3 04
Untitled 3 03
Untitled 3 03
Untitled 3 05
Untitled 3 05
Untitled 3 07
Untitled 3 07
Untitled 3 04
Untitled 3 04

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile