MEKKI COFFEE

MEKKI COFFEE là thương hiệu quán Cà phê được thành lập năm 2022 cam kết phục vụ sản phẩm cà phê mang chất lượng tốt nhất, gắn kết với khách hàng, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Client:

MEKKI COFFEE

Services

Thiết kế Logo
Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

Tong hop MEKKI COFFEE STW
Tong hop MEKKI COFFEE STW2

Sau khi đại dịch COVID-19 Mekki Coffee được thành lập đây là thách thức vừa là cơ hội đổi mới, sáng tạo cho ngành hàng F&B.

MEKKI COFFEE xác định cần phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu cho dài hạn, xây dựng kế hoạch cụ thể, bài bản ngay từ đầu để dần dần tiếp cận khách hàng.

Tong hop MEKKI COFFEE STW3

Tong hop MEKKI COFFEE STW4

Tong hop MEKKI COFFEE STW5

Tong hop MEKKI COFFEE STW6

Tong hop MEKKI COFFEE STW7

Tong hop MEKKI COFFEE STW8

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile