IBSC

Khách hàng: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VINCOM

Lĩnh vực: Tài chính

Phạm vi công việc: Tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu

image 1

 

10 2 9 2

8 3
8 3
7 3
7 3
6 4
6 4
5 2
5 2

4 4 2 6

 

1 6

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile