CTHƯƠNG HIỆU BÁNH AURA BAKERYKhách hàng: AURA BAKERY

Lĩnh vực: Bánh ngọt

Phạm vi công việc: Thiết kế logo

showcase AURA SCRAPT

showcase AURA SCRAPT2 showcase AURA SCRAPT7 showcase AURA SCRAPT9 showcase AURA SCRAPT11 showcase AURA SCRAPT12 showcase AURA SCRAPT13 showcase AURA SCRAPT14 showcase AURA SCRAPT15 showcase AURA SCRAPT16

Tags:

Hãy để chúng tôi giúp bạn
thực hiện hoá ý tưởng
và đồng hành với bạn

Hotline: 0911 339 456
Messenger facebook
Download profile